Thế giới động vật: Cuộc chiến không cân sức và cái kết bất ngờ

Cảnh tượng hiếm có trong thế giới động vật: chó hoang tấn công trâu rừng to khỏe. Ảnh: Latest Sightings
Cảnh tượng hiếm có trong thế giới động vật: chó hoang tấn công trâu rừng to khỏe. Ảnh: Latest Sightings
Cảnh tượng hiếm có trong thế giới động vật: chó hoang tấn công trâu rừng to khỏe. Ảnh: Latest Sightings
Lên top