Thế giới động vật: Con trâu trắng cực hiếm, sứ giả mang hi vọng ở Mỹ

Con trâu trắng siêu hiếm với tỉ lệ một phần triệu đã được sinh ra ở Montana, Mỹ hồi tháng 6. Ảnh: Bitterroot Bison
Con trâu trắng siêu hiếm với tỉ lệ một phần triệu đã được sinh ra ở Montana, Mỹ hồi tháng 6. Ảnh: Bitterroot Bison
Con trâu trắng siêu hiếm với tỉ lệ một phần triệu đã được sinh ra ở Montana, Mỹ hồi tháng 6. Ảnh: Bitterroot Bison
Lên top