Thế giới động vật: Con thỏ vằn quý hiếm được giải cứu nhờ Facebook

Một con thỏ vằn Sumatra quý hiếm bị bắt gặp trên camera theo dõi gắn ở trong rừng. Ảnh: FFI
Một con thỏ vằn Sumatra quý hiếm bị bắt gặp trên camera theo dõi gắn ở trong rừng. Ảnh: FFI
Một con thỏ vằn Sumatra quý hiếm bị bắt gặp trên camera theo dõi gắn ở trong rừng. Ảnh: FFI
Lên top