Thế giới động vật: Con lừa liên tục "khấu đầu" được giải cứu

Video con lừa khấu đầu xin được giải cứu gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Nguồn: Daily Mail.
Video con lừa khấu đầu xin được giải cứu gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Nguồn: Daily Mail.
Video con lừa khấu đầu xin được giải cứu gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Nguồn: Daily Mail.
Lên top