Thế giới động vật: "Chiêu độc" kích thích cây ra hoa sớm của loài ong nghệ

Những con ong nghệ đói có "chiêu đặc biệt" khiến các cây ra hoa sớm hơn 1 tháng. Ảnh: AFP
Những con ong nghệ đói có "chiêu đặc biệt" khiến các cây ra hoa sớm hơn 1 tháng. Ảnh: AFP
Những con ong nghệ đói có "chiêu đặc biệt" khiến các cây ra hoa sớm hơn 1 tháng. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top