Thế giới động vật: Cảnh phát hiện con rắn khổng lồ

Con rắn khổng lồ phát hiện ở Dominica. Ảnh: Fakrulazwa
Con rắn khổng lồ phát hiện ở Dominica. Ảnh: Fakrulazwa
Con rắn khổng lồ phát hiện ở Dominica. Ảnh: Fakrulazwa
Lên top