Thế giới động vật: Cá sấu đói lên bờ săn nhầm rùa giả

Hình ảnh con cá sấu do camera chuông cửa ghi lại. Ảnh: GF News.
Hình ảnh con cá sấu do camera chuông cửa ghi lại. Ảnh: GF News.
Hình ảnh con cá sấu do camera chuông cửa ghi lại. Ảnh: GF News.
Lên top