Thế giới động vật: Bò rừng đực hùng hổ lao tới húc văng đối thủ

Bò rừng bison húc nhau ác liệt trong mùa giao phối. Ảnh chụp màn hình
Bò rừng bison húc nhau ác liệt trong mùa giao phối. Ảnh chụp màn hình
Bò rừng bison húc nhau ác liệt trong mùa giao phối. Ảnh chụp màn hình
Lên top