Thế giới động vật: Bắt được con cá hiếm có bộ răng "nhai cả thế giới"

Con cá đầu cừu đánh bắt được ở tiểu bang North Carolina, Mỹ. Ảnh: Jennette's Pier fishing destination
Con cá đầu cừu đánh bắt được ở tiểu bang North Carolina, Mỹ. Ảnh: Jennette's Pier fishing destination
Con cá đầu cừu đánh bắt được ở tiểu bang North Carolina, Mỹ. Ảnh: Jennette's Pier fishing destination
Lên top