Thế giới động vật: Bắt được cá trê khổng lồ màu vàng tươi cực hiếm

Con cá trê khổng lồ màu vàng tươi được phát hiện tại một hồ nước ở Hà Lan. Ảnh: Martin Glatz angler
Con cá trê khổng lồ màu vàng tươi được phát hiện tại một hồ nước ở Hà Lan. Ảnh: Martin Glatz angler
Con cá trê khổng lồ màu vàng tươi được phát hiện tại một hồ nước ở Hà Lan. Ảnh: Martin Glatz angler
Lên top