Thế giới động vật: 2 con rắn đực giành bạn tình, làm thủng trần nhà dân

2 con rắn đực dài lần lượt 2,8m và 2,5m giành bạn tình, làm thủng trần nhà của dân ở Australia. Ảnh: Guardian
2 con rắn đực dài lần lượt 2,8m và 2,5m giành bạn tình, làm thủng trần nhà của dân ở Australia. Ảnh: Guardian
2 con rắn đực dài lần lượt 2,8m và 2,5m giành bạn tình, làm thủng trần nhà của dân ở Australia. Ảnh: Guardian
Lên top