Thế giới động vật: 10 điều kỳ thú về cá mặt trăng

Hình ảnh con cá mặt trăng con. Ảnh: Live Science
Hình ảnh con cá mặt trăng con. Ảnh: Live Science
Hình ảnh con cá mặt trăng con. Ảnh: Live Science
Lên top