Thế giới đẩy nhanh nỗ lực mở cửa trở lại

Tiêm vaccine COVID-19 đang được đẩy mạnh ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 đang được đẩy mạnh ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 đang được đẩy mạnh ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: AFP
Lên top