Thế giới có thêm 1 loại vaccine ngừa COVID-19 được thử nghiệm trên người

Novavax là công ty thứ 10 tiến hành thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 trên người. Ảnh: AFP
Novavax là công ty thứ 10 tiến hành thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 trên người. Ảnh: AFP
Novavax là công ty thứ 10 tiến hành thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 trên người. Ảnh: AFP
Lên top