Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thế giới chào đón Năm mới 2017