Thế giới cam kết hàng tỉ USD viện trợ cho Afghanistan

G20 cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan. Ảnh: AFP
G20 cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan. Ảnh: AFP
G20 cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan. Ảnh: AFP
Lên top