Thế giới bùng phát COVID-19 do không rút được bài học từ SARS?

Các binh sĩ Hàn Quốc mặc đồ bảo hộ vệ sinh một con đường trước tòa thị chính tại Daegu. Ảnh: Reuters.
Các binh sĩ Hàn Quốc mặc đồ bảo hộ vệ sinh một con đường trước tòa thị chính tại Daegu. Ảnh: Reuters.
Các binh sĩ Hàn Quốc mặc đồ bảo hộ vệ sinh một con đường trước tòa thị chính tại Daegu. Ảnh: Reuters.
Lên top