Thế chấp 83 tấn vàng giả ở Trung Quốc: Con voi chui lọt lỗ kim thế nào

Ông Jia Zhihong, Chủ tịch Kingold Jewelry. Ảnh: Tifpost
Ông Jia Zhihong, Chủ tịch Kingold Jewelry. Ảnh: Tifpost
Ông Jia Zhihong, Chủ tịch Kingold Jewelry. Ảnh: Tifpost
Lên top