Thảo luận về định hướng xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chủ trì cuộc họp ngày 20.7.2020. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chủ trì cuộc họp ngày 20.7.2020. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chủ trì cuộc họp ngày 20.7.2020. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top