Thành viên Quốc hội Mỹ đầu tiên chết vì COVID-19

Ông Ron Wright, đảng viên Cộng Hòa Texas, thành viên Quốc hội Mỹ, đã qua đời sau khi mắc COVID-19. Ảnh: Republican Party of Texas
Ông Ron Wright, đảng viên Cộng Hòa Texas, thành viên Quốc hội Mỹ, đã qua đời sau khi mắc COVID-19. Ảnh: Republican Party of Texas
Ông Ron Wright, đảng viên Cộng Hòa Texas, thành viên Quốc hội Mỹ, đã qua đời sau khi mắc COVID-19. Ảnh: Republican Party of Texas
Lên top