Thành viên Quốc hội Mỹ đầu tiên chết vì COVID-19

Hạ nghị sĩ đắc cử của Đảng Cộng hòa Luke Letlow đã qua đời vì COVID-19. Ảnh: Facebook Luke Letlow.
Hạ nghị sĩ đắc cử của Đảng Cộng hòa Luke Letlow đã qua đời vì COVID-19. Ảnh: Facebook Luke Letlow.
Hạ nghị sĩ đắc cử của Đảng Cộng hòa Luke Letlow đã qua đời vì COVID-19. Ảnh: Facebook Luke Letlow.
Lên top