Thành viên nội các đầu tiên của ông Trump từ chức sau vụ hỗn loạn ngày 6.1

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Elaine Chao (Bên phải) là thành viên nội các đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tuyên bố từ chức sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol ngày 6.1. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Elaine Chao (Bên phải) là thành viên nội các đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tuyên bố từ chức sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol ngày 6.1. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Elaine Chao (Bên phải) là thành viên nội các đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tuyên bố từ chức sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol ngày 6.1. Ảnh: AFP
Lên top