Thành tựu kinh ngạc tái sinh hàng loạt động vật đã tuyệt chủng

Từ năm 1995-1997, 41 con sói xám đã được tái sinh ở Công viên Quốc gia Yellowstone sau 70 năm vắng mặt. Ảnh: AFP
Từ năm 1995-1997, 41 con sói xám đã được tái sinh ở Công viên Quốc gia Yellowstone sau 70 năm vắng mặt. Ảnh: AFP
Từ năm 1995-1997, 41 con sói xám đã được tái sinh ở Công viên Quốc gia Yellowstone sau 70 năm vắng mặt. Ảnh: AFP
Lên top