Thành trì cuối cùng bị không kích, quân nổi dậy ở Idlib nã tên lửa phản công mãnh liệt

Các tay súng nổi dậy ở Idlib. Ảnh: Reuters.
Các tay súng nổi dậy ở Idlib. Ảnh: Reuters.
Các tay súng nổi dậy ở Idlib. Ảnh: Reuters.
Lên top