Thành phố Vũ Hán phát hiện COVID-19 trên bao bì thịt bò nhập khẩu Brazil

Thành phố Vũ Hán cho biết đã phát hiện có COVID-19 trên bao bì thịt bò nhập khẩu từ Brazil. Ảnh: Reuters
Thành phố Vũ Hán cho biết đã phát hiện có COVID-19 trên bao bì thịt bò nhập khẩu từ Brazil. Ảnh: Reuters
Thành phố Vũ Hán cho biết đã phát hiện có COVID-19 trên bao bì thịt bò nhập khẩu từ Brazil. Ảnh: Reuters
Lên top