Thành phố Seattle mở rộng xét nghiệm COVID-19 cho người biểu tình

Đám đông người biểu tình trên đường phố tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Mỹ. Ảnh: AFP
Đám đông người biểu tình trên đường phố tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Mỹ. Ảnh: AFP
Đám đông người biểu tình trên đường phố tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top