Thành phố ở Nhật Bản tuyển dụng 100 đại sứ chó để quảng bá điều tra dân số

Thành phố Shizuoka, Nhật Bản sẽ tuyển 100 chú chó làm đại sứ quảng bá và khuyến khích người dân khai báo điều tra dân số qua trực tuyến. Ảnh: Mainichi
Thành phố Shizuoka, Nhật Bản sẽ tuyển 100 chú chó làm đại sứ quảng bá và khuyến khích người dân khai báo điều tra dân số qua trực tuyến. Ảnh: Mainichi
Thành phố Shizuoka, Nhật Bản sẽ tuyển 100 chú chó làm đại sứ quảng bá và khuyến khích người dân khai báo điều tra dân số qua trực tuyến. Ảnh: Mainichi
Lên top