Thành phố ở Indonesia đứng trước nguy cơ sẽ bị xóa sổ trong 15 năm tới

Lũ lụt ở Pekalongan, Trung Java, Indonesia tháng 2.2020. Ảnh: Trung tâm Quản lý Thảm họa Indonesia
Lũ lụt ở Pekalongan, Trung Java, Indonesia tháng 2.2020. Ảnh: Trung tâm Quản lý Thảm họa Indonesia
Lũ lụt ở Pekalongan, Trung Java, Indonesia tháng 2.2020. Ảnh: Trung tâm Quản lý Thảm họa Indonesia
Lên top