Thành phố Nhật Bản tung video quảng bá có quái vật biển khổng lồ

Quái vật khổng lồ trong video quảng bá của 2 thành phố Nhật Bản. Ảnh chụp màn hình
Quái vật khổng lồ trong video quảng bá của 2 thành phố Nhật Bản. Ảnh chụp màn hình
Quái vật khổng lồ trong video quảng bá của 2 thành phố Nhật Bản. Ảnh chụp màn hình
Lên top