Thành phố Nhật Bản liên tiếp sai sót khi tiêm vaccine COVID-19

Tiêm vaccine COVID-19 cho người cao tuổi tại Nhật Bản. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 cho người cao tuổi tại Nhật Bản. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 cho người cao tuổi tại Nhật Bản. Ảnh: AFP
Lên top