Thành phố New York sắp khởi động lại kinh tế sau khi dịch "hạ nhiệt"

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top