Thành phố lớn thứ 3 Australia dỡ phong tỏa trước thềm lễ Phục sinh

Đợt phong tỏa COVID-19 kéo dài 3 ngày ở thành phố Brisbane, Australia chấm dứt ngay trước thềm lễ Phục sinh. Ảnh: AFP
Đợt phong tỏa COVID-19 kéo dài 3 ngày ở thành phố Brisbane, Australia chấm dứt ngay trước thềm lễ Phục sinh. Ảnh: AFP
Đợt phong tỏa COVID-19 kéo dài 3 ngày ở thành phố Brisbane, Australia chấm dứt ngay trước thềm lễ Phục sinh. Ảnh: AFP
Lên top