Thành phố lớn nhất New Zealand bước vào đợt phong tỏa lần 2 trong tháng 2

Đợt phong tỏa mới nhất để chống dịch COVID-19 ở New Zealand diễn ra chỉ chưa đầy 2 tuần sau đợt phong tỏa hồi giữa tháng 2. Ảnh: AFP
Đợt phong tỏa mới nhất để chống dịch COVID-19 ở New Zealand diễn ra chỉ chưa đầy 2 tuần sau đợt phong tỏa hồi giữa tháng 2. Ảnh: AFP
Đợt phong tỏa mới nhất để chống dịch COVID-19 ở New Zealand diễn ra chỉ chưa đầy 2 tuần sau đợt phong tỏa hồi giữa tháng 2. Ảnh: AFP
Lên top