Thành phố đầu tiên tại Nhật Bản cấm dùng điện thoại thông minh khi đi bộ

Lên top