Thành phố của Trung Quốc phong tỏa khu dân cư vì dịch hạch thể đường ruột

Dịch hạch khiến một thành phố của Trung Quốc phong tỏa khu dân cư. Ảnh: Mail.
Dịch hạch khiến một thành phố của Trung Quốc phong tỏa khu dân cư. Ảnh: Mail.
Dịch hạch khiến một thành phố của Trung Quốc phong tỏa khu dân cư. Ảnh: Mail.
Lên top