Thành phố có mức lương tối thiểu cao nhất thế giới

Geneva vừa thông qua mức lương tối thiểu cao nhất thế giới. Ảnh: AFP
Geneva vừa thông qua mức lương tối thiểu cao nhất thế giới. Ảnh: AFP
Geneva vừa thông qua mức lương tối thiểu cao nhất thế giới. Ảnh: AFP
Lên top