Thành phố biên giới Trung Quốc bùng dịch COVID-19, lãnh đạo bị cách chức

Quan chức Đảng Cộng sản cao nhất ở thành phố Thụy Lệ, Trung Quốc đã bị cách chức vì không hoàn thành nhiệm vụ, nhiều lần để xảy ra bùng dịch COVID-19 tại địa phương. Ảnh: AFP
Quan chức Đảng Cộng sản cao nhất ở thành phố Thụy Lệ, Trung Quốc đã bị cách chức vì không hoàn thành nhiệm vụ, nhiều lần để xảy ra bùng dịch COVID-19 tại địa phương. Ảnh: AFP
Quan chức Đảng Cộng sản cao nhất ở thành phố Thụy Lệ, Trung Quốc đã bị cách chức vì không hoàn thành nhiệm vụ, nhiều lần để xảy ra bùng dịch COVID-19 tại địa phương. Ảnh: AFP
Lên top