Thành phố 3.000 năm tuổi được khai quật ở Ai Cập

Thành phố 3.000 năm tuổi được phát hiện ở Luxor, miền nam Ai Cập. Ảnh: Tân Hoa Xã
Thành phố 3.000 năm tuổi được phát hiện ở Luxor, miền nam Ai Cập. Ảnh: Tân Hoa Xã
Thành phố 3.000 năm tuổi được phát hiện ở Luxor, miền nam Ai Cập. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top