Thành lập liên minh vaccine ngừa SARS-CoV-2

Bốn quốc gia Châu Âu gồm Hà Lan, Pháp, Đức và Italia đã thành lập liên minh vaccine ngừa virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP
Bốn quốc gia Châu Âu gồm Hà Lan, Pháp, Đức và Italia đã thành lập liên minh vaccine ngừa virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP
Bốn quốc gia Châu Âu gồm Hà Lan, Pháp, Đức và Italia đã thành lập liên minh vaccine ngừa virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP
Lên top