Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thánh chiến dùng thắng lợi của ông Trump để tuyển mộ chiến binh