Thắng lớn nhất trong thượng đỉnh Trump-Kim không phải là Mỹ và Triều Tiên

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử ngày 12.6 tại Singapore. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử ngày 12.6 tại Singapore. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử ngày 12.6 tại Singapore. Ảnh: Reuters