Thắng lớn đầu tiên của Trung Quốc sau khi ông Trump nhậm chức