Thắng lợi và thất bại của ông Trump tại Hạ viện trong cùng 1 ngày

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top