Thắng lợi đầu tiên của ông Donald Trump trong nỗ lực đòi kiểm phiếu lại

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.
Lên top