Tháng 6 nóng kỷ lục vừa qua, Mỹ lại đón đợt nắng nóng mới phía tây

Mỹ đón đợt nắng nóng mới vào cuối tuần sau khi vừa trải qua tháng 6 nóng kỷ lục. Ảnh: AFP
Mỹ đón đợt nắng nóng mới vào cuối tuần sau khi vừa trải qua tháng 6 nóng kỷ lục. Ảnh: AFP
Mỹ đón đợt nắng nóng mới vào cuối tuần sau khi vừa trải qua tháng 6 nóng kỷ lục. Ảnh: AFP
Lên top