Tháng 5 nóng nhất lịch sử, báo hiệu thế giới đang ở ngưỡng nguy hiểm

Lên top