Thân vương Monaco Albert II dương tính với virus SARS-CoV-2

Hoàng thân Monaco Albert II. Ảnh: Getty.
Hoàng thân Monaco Albert II. Ảnh: Getty.
Hoàng thân Monaco Albert II. Ảnh: Getty.
Lên top