Thần đồng 9 tuổi bất ngờ bỏ đại học giữa chừng khi sắp tốt nghiệp

Laurent Simons tại Đại học Eindhoven ngày 20.11.2019. Ảnh: Reuters
Laurent Simons tại Đại học Eindhoven ngày 20.11.2019. Ảnh: Reuters
Laurent Simons tại Đại học Eindhoven ngày 20.11.2019. Ảnh: Reuters
Lên top