Thần đồng 11 tuổi muốn tìm cách giúp con người bất tử

Thần đồng 11 tuổi Laurent Simons. Ảnh: AFP
Thần đồng 11 tuổi Laurent Simons. Ảnh: AFP
Thần đồng 11 tuổi Laurent Simons. Ảnh: AFP
Lên top