Tham vọng không gian của Ấn Độ bị COVID-19 cản trở thế nào?

Vụ phóng vệ tinh Amazonia của Brazil từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan của Ấn Độ tháng 2.2021. Ảnh: Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ
Vụ phóng vệ tinh Amazonia của Brazil từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan của Ấn Độ tháng 2.2021. Ảnh: Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ
Vụ phóng vệ tinh Amazonia của Brazil từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan của Ấn Độ tháng 2.2021. Ảnh: Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ
Lên top